Zgłoś projekt

Zgłoś projekt

Program grantowy KROK DO ROZWOJU

Chcemy być blisko nowych technologii i wspierać dzieci oraz seniorów w ich edukacji cyfrowej. W Fundacji NEONET rozumiemy jak ważne jest w życiu trafienie na kogoś, kto w momencie gdy tego najbardziej potrzebujemy, wyciągnie do nas pomocną dłoń. To właśnie z myślą o najmłodszych i seniorach powstał program KROK DO ROZWOJU. Poniżej znajduje się przewodnik po projekcie. 

Jakie są cele programu KROK DO ROZWOJU? 

W naszych działaniach skupiamy się na lokalnych środowiskach, którym pragniemy przybliżać nowe technologie. Program grantowy Fundacji NEONET – KROK DO ROZWOJU ma na celu: 

– rozwój społeczności lokalnych poprzez wsparcie miejscowych instytucji oraz organizacji, 

– wspieranie projektów, wpływających na poprawę jakości życia dzieci, młodzieży i seniorów, 

– pomoc lokalnym projektom, wykorzystującym nowe technologie jako narzędzia do zaangażowania mieszkańców społeczności. 

Dla kogo jest ten program? 

W naszych działaniach pragniemy pomagać lokalnym organizacjom i inicjatywom, działającym w tym samym duchu społecznym, co my. Zgłoś się do nas jeśli jesteś: 

– stowarzyszeniem lub fundacją działającą na rzecz edukacji (w szczególności jeśli wykorzystujesz nowoczesne media/technologie), 

– szkołą lub inną placówką oświaty, 

– jednostką samorządu terytorialnego, 

– instytucją kultury wspierającą rozwój dzieci/aktywizację seniorów, 

– młodzieżowym domem kultury, 

– lokalnym klubem seniora, 

– lokalnym kołem/klubem naukowym interesującym się nowymi technologiami, 

– organizatorem warsztatów edukacyjnych, 

– inną organizacją pozarządową. 

Prowadzisz inną formę szerzenia edukacji technologicznej wśród dzieci lub seniorów? Napisz do nas, porozmawiamy jak możemy pomóc. 

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu?

W Twoim zgłoszeniu do programu KROK DO ROZWOJU powinny się znaleźć: 

– dane osobowe wnioskującego, 

– dane identyfikujące organizację wnioskującego, 

– krótki i treściwy opis projektu: 

a) Na czym będzie polegał projekt? (co powinno być jego efektem? Jaki efekt w Twojej społeczności przyniesie przeprowadzenie projektu? Np. „Klub seniora w mojej miejscowości nauczy się robić bezpieczne zakupy online”, „Piątoklasiści z mojej miejscowości nagrają film fabularny przy pomocy smartfonów” lub „Koło programistów z naszej szkoły opracuje aplikację mobilną poświęconą naszej miejscowości”.) 

b) Kto będzie beneficjentem końcowym? (Dla kogo projekt jest organizowany? Kogo zaangażuje?) 

c) Gdzie i kiedy chcielibyście zorganizować projekt? 

d) Uproszczony kosztorys działań (Na co potrzebne są Wam środki? Np. wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty/zajęcia, wynajem sprzętu/pomieszczeń, transport/logistyka/reklama projektu.) 

Zależy nam na znalezieniu nici porozumienia, więc jeśli działasz na rzecz rozwoju technologicznego – koniecznie to podkreśl. Udało Ci się zrealizować angażujące projekty? Opowiedz o nich.  

Jakie wsparcie możesz uzyskać w ramach grantu? 

Do udziału w programie KROK DO ROZWOJU wybierane są  lokalne organizacje, inicjatywy i projekty, które realizują misję zgodną z celami statutowymi Fundacji NEONET. Maksymalna kwota jednorazowego grantu w ramach programu KROK DO ROZWOJU wynosi 10 tysięcy złotych. Potrzebujesz wsparcia? Chcemy pomagać, zgłoś się. 

Jak działamy w ramach programu? 

Wspieramy dzieci, młodzież, seniorów, dostarczając im najnowsze rozwiązania technologiczne i urządzenia. W ramach grantu pomoc obejmuje m.in. dofinansowanie projektów, darowizny rzeczowe związane z realizowanymi zadaniami, wsparcie promocyjne i organizacyjne. Niejednokrotnie beneficjentów programu wspierają swoją wiedzą oraz zaangażowaniem pracownicy z grupy kapitałowej NEONET oraz wolontariusze. 

Jeśli prowadzisz projekt lub organizację na rzecz edukacji najmłodszych lub seniorów, która może nas zaciekawić – napisz do nas. Jesteśmy otwarci na współpracę i pomoc. Zastrzegamy, że aplikacje do programu KROK DO ROZWOJU są weryfikowane indywidualnie. 

    Przewiń na górę