Realizacja projektu „Empatia – to ciekawe”

Projekt "Empatia - to ciekawe"

W ramach swojej działalności Fundacja NEONET Pomagamy zrealizowała kolejny projekt, tym razem pod nazwą „Empatia – to ciekawe”. Działania objęły cykl darmowych warsztatów edukacyjnych, wzmacniających doświadczenia dzieci i kształtujących rozwój postaw prospołecznych.

Cały projekt trwał od 1 października 2020 do 31 marca 2021 r.

Od pomysłu do realizacji projektu

Fundacja NEONET Pomagamy działa z myślą o najmłodszych oraz seniorach, pomagając lokalnym organizacjom oraz inicjatywom prospołecznym. Do celów Fundacji należą m.in. rozwój społeczności lokalnych poprzez wsparcie miejscowych instytucji oraz organizacji, a także projektów, wpływających na poprawę jakości życia dzieci, młodzieży i seniorów. W ubiegłym roku wniosek o dofinanoswanie złożyło m.in. wrocławskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne DW Działamy Wspólnie, którego pomysł projektu „Empatia – to ciekawe” został doceniony przez zarząd Fundacji i wybrany do realizacji.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne DW Działamy Wspólnie to organizacja skupiająca doświadczonych instruktorów teatralnych, aktorów – absolwentów szkół teatralnych, a także utalentowanych muzyków. Wszystkie osoby, które zostały zaangażowane w prowadzenie merytorycznej części warsztatów, posiadają zaplecze pedagogiczne, są nauczycielami lub animatorami kultury.

W projekcie „Empatia – to ciekawe” uczestniczyło pięć wrocławskich przedszkoli, łącznie 17 grup dzieci 5 i 6 letnich. Placówki uczestniczące w projekcie: Przedszkole nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” (6 grup), Przedszkole nr 77 „Tęczowe siódemki” (5 grup), Przedszkole nr 1 (2 grupy), Przedszkole nr 58 (2 grupy), Przedszkole nr 48 (2 grupy).

Więcej o projekcie „Empatia – to ciekawe”

Podstawą projektu przeprowadzonego we wrocławskich przedszkolach był cykl warsztatów. Punkt wyjścia do pracy dydaktycznej stanowiły doświadczenia społeczne i środowiskowe, wpływające bezpośrednio na gotowość do dzielenia się, pomagania oraz współpracy. Zajęcia były prowadzone w oparciu o przygotowane przez nauczycieli konspekty warsztatów teatralnych i kreatywnych, etiudy teatralnej oraz karty pracy do wykonania w domu z rodzicem.

Projekt „Empatia – to ciekawe” został podzielony na kilka etapów:

  1. Warsztaty dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie prowadzone przez psychologa (wprowadzenie do projektu, przekazanie treści merytorycznych, przygotowanie karty zadań do wykonania z dziećmi w domu).
  2. Lekcje dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego we własnych grupach na podstawie dostarczonych konspektów.
  3. Warsztaty teatralne w każdej z grup przedszkolnych.
  4. Warsztaty kreatywne w każdej z grup przedszkolnych.
  5. Interaktywna etiuda teatralna, podsumowująca projekt dla grup przedszkolnych uczestniczących w projekcie.

Projekt zakończył się wiosną tego roku i okazał się być ciekawym, a także angażującym doświadczeniem dla przedszkolaków. Jak wskazuje wysoka aktywność i zaangażowanie dzieci podczas warsztatów, spektaklu, tworzenia wystawy prac plastycznych oraz zajęć z udźwiękowiania bajek obrazowych, tematyka społeczna nadal pozostaje tematem aktualnym i uniwersalnym. Nauczyciele prowadzący grupy uczestniczące w projekcie, zgodnie przyznali, że przeprowadzone zajęcia były atrakcyjne, zrealizowane na najwyższym poziomie oraz poprowadzone z pełnym zaangażowaniem.

Podmiotem realizującym projekt było Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne DW Działamy Wspólnie.

Adres: Racławicka 107/1, 53 – 149 Wrocław

KRS: 0000651529

Kontakt: stowarzyszeniedw@gmail.com

Realizacja projektu „Empatia – to ciekawe”
Przewiń na górę